FIZJOTERAPIA

Podstawowym celem fizjoterapii jest niwelowanie dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego oraz układów oddechowych czy naczyniowych.

FIZJOTERAPIA ZAPOBIEGA POWSTAWANIU I POGŁĘBIANIU SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W OBRĘBIE ORGANIZMU.

Podczas zajęć fizjoterapii wprowadzane są odpowiednie metody terapeutyczne dostosowane do stanu, zakresu i rodzaju dysfunkcji, dobierane indywidualnie do każdego pacjenta. W zakresie zabiegów możemy wyróżnić terapię manualną czyli pracę bezpośrednio na tkance mięśniowej, powięziowej czy stawach. Innym rodzajem mogą być ćwiczenia odpowiednio dostosowane do istniejącego ograniczenia jak i do możliwości pacjenta.

Okres dzieciństwa jest niesamowicie istotny pod względem rozwoju motorycznego,

który ma docelowo wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.

Fizjoterapia poprzez diagnozę, analizę motoryki i rozwoju psychoruchowego dzieci ma wpływ na:

 • Prawidłowy rozwój motoryczny dziecka
 • Normalizację napięcia mięśniowego
 • Usprawnienia w zakresie czucia głębokiego
 • Eliminacje problemów z równowagą, koncentracją czy planowaniem ruchu
 • Wzmocnienie siły mięśniowej osłabionych struktur
 • Rozwój motoryki dużej (ogólna sprawność fizyczna) i motoryki małej (precyzyjne ruchy dłoni)
 • Koordynację ruchową
 • Harmonijny rozwój psychoruchowy

Dzięki osiągnięciu wyżej wymienionych celów, dzieci atypowe jak i prawidłowo rozwijające się mają możliwość prawidłowo dorastać. Rzutuje to w znaczący sposób na istotne sfery rozwoju dzieci, nie tylko w zakresie układu ruchu ale również na postępy w nabywaniu umiejętności mowy, koncentracji, umiejętności planowania swoich działań.

Fizjoterapia ma możliwość pozytywnie wpłynąć na:

 • Naukę pisania
 • Umiejętność rozwijania zabawy
 • Myślenie kreatywne
 • Reedukacje prawidłowych wzorców ruchowych
 • Normalizację napięć mięśniowych
 • Korekcję wad postawy
 • Osiąganie lepszych wyników w nauce, dzięki możliwości lepszej koncentracji
 • Stworzenie środowiska sprzyjającego łatwemu wkroczeniu w kolejny etap rozwojowy

Oraz wiele innych aspektów, które można długo wymieniać

Praca na tych zajęciach opiera się na rzetelnej ocenie fizjoterapeutycznej, szukaniu funkcjonalnych przyczyn dysfunkcji i trudności dziecka. Polegają one na wspólnej zabawie, zachęcaniu dziecka do wykonywania ćwiczeń i korygowaniu wzorców ruchowych jakie przyjmuje. Tworzymy środowisko, w którym poprzez dobrą zabawę jesteśmy w stanie osiągnąć oczekiwane efekty terapeutyczne i zapewnić dziecku jak najlepszy start w przyszłość.

Koszt: 100zł / 60 min