Dzien Dziecka w Saplings

Jesteśmy zgraną grupą terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów oraz pracowników administracyjnych.

Nasza działalność poświęcona jest poprawie jakości życia dzieci z autyzmem oraz innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi poprzez dostarczenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości szkoleń i konsultacji dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i opiekunów.

Pomagamy również rodzicom/opiekunom, których martwi czy zastanawia

tempo rozwoju swoich dzieci lub ich niestandardowe zachowania.

Usługi Centrum Edukacyjnego Saplings są dostępne w domu, w szkole i/lub w innych placówkach. Proponujemy unikalne połączenie szerokiego spektrum Stosowanej Analizy Zachowania (ang. applied behavior analysis (ABA)), ze szczególnym naciskiem na rozwój funkcjonalnych umiejętności porozumiewania się.

Nasza kadra to wysoce wyspecjalizowany zespół pedagogów, logopedów, neurologopedów, pedagogów specjalnych, analityków zachowania, specjalistów komunikacji PECS. Na co dzień, pracujemy pod superwizją specjalistów oraz światowych liderów w dziedzinie autyzmu i edukacji.

Nasz wysiłek kierujemy w kształtowanie umiejętności nawiązywania interakcji społecznych i komunikacyjnych z równolatkami naszych uczniów. Oferujemy elastyczność w stosunku do każdego dziecka oraz rozwijanie umiejętności w oparciu o indywidualne zainteresowania.

Jesteśmy Centrum Edukacyjnym, specjalizującym się we wprowadzaniu i rozwijaniu komunikacji za pomocą PECS.

Nasze Centrum Edukacji Saplings powstało w celu zapewnienia edukacji dzieciom ze spektrum autyzmu oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w których:

  1. Rozwój mowy jest zaburzony lub opóźniony. Oferujemy wysoce specjalistyczne programy osiągania kamieni milowych w zakresie komunikacji.
  2. Obszar społeczny jest zaburzony i nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Oferujemy małoliczne klasy i jednocześnie intensywny trening umiejętności społecznych – rozumiemy i dostrzegamy konieczność rozwijania typowego modelu i ról społecznych oraz typowego zaangażowania w życie społeczne.
  3. Jest potrzeba stopniowego włączania w grupę rówieśniczą. Oferujemy pomoc certyfikowanych terapeutów, którzy specjalizują się w ocenie funkcjonalnej i są w stanie zaproponować dostosowania adekwatne do indywidualnych potrzeb dziecka.
  4. Nie sprawdziły się tradycyjne metody uczenia, wykorzystywane w szkole. Stawiamy na indywidualizację procesu uczenia, jesteśmy aktywnymi towarzyszami edukacji dziecka.

Oprócz terapii dodatkowych wynikających z realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, każdemu uczniowi oferujemy następujące dodatkowe zajęcia :

  • Fizjoterapia
  • SI
  • Logopedia
  • Zajęcia indywidualne wyrównawcze rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze
  • Zajęcia grupowe poprawiające funkcjonowanie osobiste i rozwijające kompetencje społeczne

Naszą pomoc oferujemy również rodzicom.

 

Organizujemy kompleksowe wsparcie w sytuacjach domowych i innych wyzwaniach dnia codziennego, specjalistyczne oraz certyfikowane szkolenia z zakresu: radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, rozwijania komunikacji w sytuacjach domowych, organizowania dzieciom wakacji i czasu wolnego oraz spotkania z psychologiem.

Uczen

Zapoznaj się z ofertą Saplings i skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki osób! Pozwól nam pomóc i Tobie.