Niepubliczna  Szkoła Podstawowa

„PECSująca Szkoła”

 

ul. Przemysłowa 68,

61-541 Poznań

Szkoła dla dzieci z autyzmem w Poznaniu

Dyrektor ds. administracyjnych

mgr Agata Markiewicz

 

Dyrektor ds. pedagogicznych

mgr Monika Mucha

 

Organ Prowadzący

Marek Kaźmierczak

tel. 575 004 201

Niepubliczna Szkoła Podstawowa powstała w celu zapewnienia edukacji dzieciom ze spektrum autyzmu oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wszystkie obszary działania, zarówno dydaktyczne, wychowawcze, jak i opiekuńcze oparte są na indywidualnych potrzebach każdego ucznia, jego zainteresowaniach i zdolnościach. Proces i program nauczania dopasowany jest do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

Szkoła oferuje wsparcie w przełamywaniu barier społecznych, rozwijaniu umiejętności funkcjonalnego porozumiewania się oraz rozumieniu otaczającego ich świata. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Naszą misją jest tworzenie środowiska, w którym dzieci będą mogły w pełni wykorzystywać swoje możliwości, rozwijać swoje kompetencje, umiejętności i zainteresowania. Przygotowujemy naszych wychowanków do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, by jak mówił Janusz Korczak „Każdy z nich stał się tym, kim stać się może”.

Ważnym elementem jest ścisła współpraca z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania, wspieranie rodzin w pokonywaniu pojawiających się trudności. Organizacja procesów edukacyjnych powinna sprzyjać zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz podnoszeniu aktywności uczniów.

Uczen
Szkola Saplings
Szkola

Więcej informacji znajdą Państwo na naszym facebooku!

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt!

Statut Szkoły

OTWÓRZ