TERAPIA INDYWIDUALNA

To specjalistyczne działania psychologiczno-pedagogiczne mające na celu wsparcie rozwoju dzieci,

u których zdiagnozowano zaburzenia i/lub niepełnosprawność.

Podczas zajęć realizujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

WOPFU - Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Poznaniu - Saplings

Rozpoczęcie terapii poprzedza dokładny wywiad z rodzicami. Następnie prowadzimy obserwację dziecka, aby móc lepiej je poznać, ocenić jego potrzeby i możliwości.

 

Kolejnym etapem jest ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego – dobranie formy zajęć do aktualnych potrzeb dziecka oraz wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Realizujemy cele, które pomagają w przezwyciężeniu trudności, usprawniamy przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone, dzięki czemu dzieci mają szansę nadrobić zaległości w szkole i przedszkolu.

 

Zwracamy uwagę na mocne strony dzieci, by rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia.

Dzięki całościowemu podejściu do pracy z dzieckiem

– kształtujemy umiejętności związane z każdym obszarem funkcjonowania.

Specjalizujemy się we wprowadzaniu alternatywnej komunikacji (PECS) oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Wykorzystując konkretne zainteresowania i atrakcyjne dla dzieci rzezy chcemy rozwijać inne umiejętności.

W ramach indywidualnych zajęć organizujemy wyjścia funkcjonalne, jeśli uczeń ma problem z wyjściem do sklepu, restauracji, nie potrafi odpowiednio zachować się w miejscu publicznym, wówczas pracujemy nad daną umiejętnością, stopniowo realizując cele, które w przyszłości doprowadzą do zwiększenia samodzielności dziecka.

Bardzo ważna jest dla Nas informacja o postępach dziecka po zakończeniu cyklu zajęć, dlatego oferujemy Państwu dodatkową 1h konsultacji telefonicznych gratis do wykorzystania po wcześniejszym ustaleniu terminu z terapeutą.