WCZESNA INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA

Celem wczesnej interwencji terapeutycznej jest wykrycie oraz zlikwidowanie lub korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości. Objęcie dziecka specjalistyczną opieką od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących objawów.

PRZEDSZKOLAK

Zauważyli Państwo spowolniony rozwój ruchowy dziecka,

problem z przyjmowaniem pokarmów stałych, brak komunikacji czy mowy, nadwrażliwość na dotyk, nadpobudliwość, brak reakcji na imię?

 

Lub po prostu niepokoi Państwa

jakikolwiek aspekt związany z rozwojem dziecka?

Zapraszamy rodziców, którzy zaobserwowali brak umiejętności typowych dla wieku dziecka i chcą skonsultować jego zachowanie. Przeprowadzimy szczegółowy wywiad oraz wstępną ocenę rozwoju. 

Jeśli zaobserwujemy u dziecka potrzebę wprowadzenia zajęć terapeutycznych ( 3h/tyg) wspólnie określimy potrzeby Państwa maluszka i kierunek działania. Po każdych zajęciach omówione zostaną również postępy dziecka oraz przekazane zostaną wskazówki jak, poprzez wspólną zabawę wspomóc rozwój dziecka w domu.

Program Wczesnej Interwencji Terapeutycznej obejmuje pakiet spotkań

przeznaczonych głownie dla maluszków i ich rodziców.