INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY

Na program ten składają się specjalistyczne działania psychologiczno-pedagogiczne,

mające na celu pomoc dzieciom ujawniającym różnego rodzaju trudności, niepełnosprawności, czy zaburzenia.

Podczas zajęć realizujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Rozpoczęcie terapii poprzedza dokładny wywiad z rodzicami, następnie obserwacja – poznanie dziecka, jego potrzeb oraz możliwości. Kolejnym etapem jest ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego – dobranie formy zajęć do aktualnych potrzeb dziecka – oraz wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu.

Realizujemy cele, które pomagają w przezwyciężeniu trudności, usprawniamy przede wszystkim funkcję najbardziej zaburzone. Dzieci mają dzięki temu szansę nadrobić zaległości w szkole i przedszkolu, skupiamy się również na tym, aby rozwijać jego zainteresowania. W ramach indywidualnych zajęć organizujemy wyjścia funkcjonalne, jeśli uczeń ma problem z wyjściem do sklepu, restauracji, nie potrafi odpowiednio zachować się w miejscu publicznym, wówczas pracujemy nad daną umiejętnością, stopniowo realizując cele, które w przyszłości doprowadzą do zwiększenia samodzielności dziecka.

Indywidualny Program Terapeutyczny trwa conajmniej 1 miesiąc. W każdym tygodniu przewidziane są 3h lub 4,5h terapii

(w zależności od wybranego pakietu). Konkretne dni oraz godziny ustalane są indywidualnie z terapeutą prowadzącym.