PRZEDSZKOLAKI

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Często pierwsze różnice są zauważane przez rodziców czy opiekunów przy okazji rozpoczęcia przygody z przedszkolem i kontakcie z rówieśnikami.

Pewne niepokojące symptomy, można skonsultować z terapeutą. Warto zwrócić uwagę czy dziecko: 

  • Ma zaburzenie mowy ( w starszym wieku np. niezdolność do budowania zdań) lub jej całkowity brak
  • Przejawia brak zainteresowania innymi dziećmi, ignoruje ich obecność
  • Unika kontaktu wzrokowego, nie reaguje na słowa i ma problem ze zrozumieniem prostych poleceń
  • Ma problem ze skupieniem uwagi, nie interesuje się zabawkami
  • Łatwo wpada w gniew, jest nadpobudliwe lub w drugą stronę – lękliwe i nieufne wobec innych, wycofane
  • Ma zaburzoną zdolność motoryczną: częste przewracanie się, problem z chwytaniem małych przedmiotów, ubieraniem się, schodzeniem czy wchodzeniem ze schodów

Ważne jest wczesne rozpoznanie problemu, aby pomóc przedszkolakowi w nadrobieniu zaległości. A przy postawieniu diagnozy ustalenie i wdrożenie odpowiedniego programu terapeutycznego.