Marek Kazmierczak

Marek Kaźmierczak

Organ prowadzący

Monika Mucha

Monika Mucha

Dyrektor ds. pedagogicznych

Doświadczenie zawodowe:

 • Nauczyciel/ terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Terapeuta WWRD
 • Nauczyciel akademicki
 • Szkoleniowiec/trener nauczycieli/terapeutów oraz rodziców

Wykształcenie:

 • lic. Pedagogika specjalna, specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • lic. Pedagogika, specjalizacja: edukacja elementarna i nauczanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • mgr Pedagogika, specjalizacja: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe: Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 • studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

Szkolenia i kursy:

 • PECS 1, PECS 2, 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • Język emocji
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji -funkcjonalnej
 • Zaawansowane umiejętności komunikacyjne u dzieci z ASD
 • Przejście z PECS na SGD
 • ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej st. I i II
 • VB- MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Jak wspierać seskulaność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
 • Sensoplastyka
 • Metoda Dobrego Startu
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
 • Symultaniczno-sekwencyjna Nauka Czytania opracowana przez prof.Jagodę Cieszyńską
Marlena Tomczak-Kukulska

Marlena Tomczak-Kukulska

Nauczyciel - główny Logopeda, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych

Wykształcenie

 • lic. Pedagogika specjalna, specjalizacja: logopedia
 • mgr Pedagogika specjalna, specjalizacja: logopedia
 • studia podyplomowe: Edukacja i Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Kursy i szkolenia

 • PECS 1,PECS 2, 9 umiejętności komunikacyjnych
 • Język emocji
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej
 • Przejście z PECS na SGD
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
 • Szkolenie – trening jedzeniowy
 • Logorytmika
Asia Tomiczak

Joanna Tomiczak

Nauczyciel - terapeuta, lider w grupie terapeutycznej

Wykształcenie:

 • lic. Pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika), specjalizacja: terapia pedagogiczna
 • mgr Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe: Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Kursy i szkolenia:

 • PECS 1, 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • Szkolenie prowadzone przez ODN pod nazwą „Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu”
 • Bajkowy Maraton Artystyczny – szkolenie doskonalące dla nauczycieli z zakresu muzyki, tańca i plastyki
 • Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki”
 • Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu”
 • Szkolenie z zakresu terapii jedzenia z Katarzyną Bąbik
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
Ewa Subocz

Ewa Subocz

Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, lider w PECSUJĄCEJ SZKOLE

Wykształcenie:

 • lic. Edukacja elementarna wraz z terapią pedagogiczną
 • mgr Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia podyplomowe: Logopedia
 • studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu z elementami terapii sensorycznej

Szkolenia i kursy:

 • PECS 1,PECS 2, Nauczanie 9 krytycznych umiejętności komunikacyjnych
 • Zachowania trudne u dzieci
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzeniem słuchu
 • Batti Straus poziom 1
 • W trakcie: 8 najczęściej popełnianych błędów przy IPET
 • VB – mapp
 • Trening jedzeniowy
 • Zarządzanie grupą osób – szkolenie dla liderów
Patrycja Marecka

Patrycja Marecka

Nauczyciel - terapeuta, lider w grupie integracyjnej

Wykształcenie:

 • lic. Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • mgr Pedagogika z diagnostyką i terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu z elementami terapii sensorycznej
 • studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Szkolenia i warsztaty:

 • PECS 1, PECS 2, 9 krytycznych umiejętności komunikacyjnych
 • Zachowania trudne u dzieci
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Terapia ręki I stopnia
 • Batti Strauss poziom 1
 • Vb-mapp – ocena umiejętności
 • Trening jedzeniowy
 • Metoda chusty KLANZY
 • Zabawa przez eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
Julia Lewendoska

Julia Lewendoska

Nauczyciel - terapeuta

Wykształcenie:

 • lic. Pedagogika, specjalizacja: socjoterapia i promocja zdrowia
 • mgr Edukacja elementarna i profilaktyka logopedyczna

Kursy i szkolenia:

 • PECS 1
 • Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty”,
 • Asertywność w pracy nauczyciela”
 • Wykorzystywanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej”.
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
Agnieszka Szolek

Agnieszka Szolek

Nauczyciel - terapeuta

Wykształcenie

 • lic. Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • mgr Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe
 • studia podyplomowe: Edukacja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera

Kursy i szkolenia

 • PECS 1, PECS 2
 • Trudności związane z karmieniem u dziecka – od teorii do praktyki
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
Asia Kicinska

Joanna Kicińska

Nauczyciel - terapeuta

Wykształcenie

 • lic. Pedagogika specjalna, specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób z N.I
 • mgr Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja: dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie

Kursy i szkolenia:

 • PECS 1, PECS 2, 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
Magda Babelewska

Magdalena Bąbelewska

Nauczyciel - terapeuta

Wykształcenie

 • lic. Pedagogika specjalna, specjalizacja: rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • mgr Pedagogika specjalna, specjalizacja: rehabilitacja i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kursy i Szkolenia

 • Polski Język Migowy – poziom podstawowy i średnio-zaawansowany
 • Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy
 • Animator czasu wolnego
 • Wychowawca kolonijny
Karolina Lewndowska

Karolina Lewandowska

Nauczyciel - terapeuta

Wykształcenie

 • lic. Terapia zajęciowa
 • mgr Pedagogika, specjalizacja: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Szkolenia i kursy

 • Interdyscyplinarny kurs choreoterapii- terapii tańcem
 • Kurs Terapii ręki I i II stopień
 • Kurs instruktora tańca
 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 • Sensoplastyka – Wstęp
 • Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika
Nikola Sommer

Nikola Sommer

Nauczyciel - terapeuta

Wykształcenie:

 • lic. Pedagogika wczesnej edukacji, specjalizacja: wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
 • studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania
Magda Tomaszewska

Magdalena Tomaszewska

Fizjoterapeuta

Wykształcenie

 • lic. Fizjoterapia
 • mgr Fizjoterapia
 • studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie

Kursy i Szkolenia

 • PECS 1, PECS 2, 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną
 • Kurs Anatomy Trains Structure and Function
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno- motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy – podejście zintegrowane
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
Asia Werblinska

Joanna Werblińska

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie

 • lic. Fizjoterapia
 • mgr Fizjoterapia, specjalizacja, fizjoterapia w sporcie
 • studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
 • świadectwo czeladnicze w zawodzie naturopata

Szkolenia i kursy

 • PECS 1 
 • Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0-2 lat. Zasady główne oceny neurorozwojowej i interwencji terapeutycznej
 • Masaż gorącymi kamieniami bezaltowymi
 • Medycyna sportowa
 • Kinesiotaping KT1/KT2
 • Wprowadzenie do Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga: „Ja-zrozumieć siebie”
 • Open Anatomy Trains Workshop: SI joint
 • Wpływ dysfunkcji trzewnych na narząd ruchu w ujęciu osteopatycznym
 • Wstęp do masażu tkanek głębokich
 • Kultura fizyczna a jakość ludzkiego życia
 • Masaż bańką chińską
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia
 • Kurs I stopnia z zakresu Neurofizjologicznych Podstaw Integracji Sensorycznej
 • Akupunktura Metodą Równoważenia dra Tana
 • Skuteczność zastosowania kinesiotapingu w łagodzeniu dolegliwości bólowych menstruacyjnych
 • Dlaczego aktywacja mięśni głębokich niesie nadzieję na sukcesy w rehabilitacji?
 • Kliniczne zastosowanie technik pracy z tkanką łączną w dolegliwościach kończyny górnej
 • Warsztaty Osteopatyczne
 • Blizna z punktu widzenia chirurgicznego, osteopatyczna terapia blizn, postawa ciała jako reakcja motoryczna z uwzględnieniem roli powięzi w propriocepcji, korelacje blizn i zaburzeń w obrębie powięzi piersiowo-lędźwiowej
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz
 • Manipulacje celowanych segmentów kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Spalskie Warsztaty Edukacyjne
 • Mobilizacje i odruchowe aktywacje narządów wewnętrznych w leczeniu zaburzeń narządów ruchu
 • Mobilizacje aktywnych pól odruchowych powięzi podskórnej
 • Pinoterapia
Kinga Buda

Kinga Buda

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych/marketing/reklama/social media