Marek Kaźmierczak

Marek Kaźmierczak

Organ prowadzący

DSC_3740

Kinga Buda

Administracja/marketing/reklama/social media

DSC_3346

Aleksandra Podemska

Administracja/pracownik biurowy

DSC_5256

Agata Markiewicz

Dyrektor / Neurologopeda

Doświadczenie zawodowe:

 • Nauczyciel/ terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym,
 • Logopeda,
 • Pedagog specjalny/ oligofrenopedagog
 • Świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Szkoleniowiec – trener: nauczycieli, terapeutów, rodziców

Wykształcenie:

 • lic. Pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • lic. Pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika z logopedią
 • mgr Pedagogika ogólna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • mgr Zarządzanie informacją i bibliologia, zarządzanie informacją i biblioterapia
 • studia podyplomowe: Logopedia
 • studia podyplomowe: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną
 • studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

Dodatkowe, wybrane szkolenia:

 • PECS1,PECS2,9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych,
 • Język emocji
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji -funkcjonalnej
 • Zaawansowane umiejętności komunikacyjne u dzieci z ASD
 • Przejście z PECS na SGD
 • ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • Metoda ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
 • 3 stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Logorytmika
 • Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
 • Wykorzystanie metody werbalno – tonalnej w terapii dzieci z problemami w komunikacji językowej.
DSC_5059

Monika Mucha

Dyrektor ds. pedagogicznych

Doświadczenie zawodowe:

 • Nauczyciel/terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Terapeuta WWRD,
 • Nauczyciel akademicki,
 • Szkoleniowiec/trener nauczycieli/terapeutów oraz rodziców.

Wykształcenie:

 • lic. Pedagogika specjalna, specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • lic. Pedagogika, specjalizacja: edukacja elementarna i nauczanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • mgr. Pedagogika, specjalizacja: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe: Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

Szkolenia i kursy:

 • PECS1, PECS2, 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych,
 • Język emocji
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji -funkcjonalnej
 • Zaawansowane umiejętności komunikacyjne u dzieci z ASD
 • Przejście z PECS na SGD
 • ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej st. I i II,
 • VB- MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Jak wspierać seskulaność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
 • Sensoplastyka,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Staruss
 • Symultaniczno-sekwencyjna Nauka Czytania opracowana przez prof.Jagodę Cieszyńską
DSC_9301

Joanna Tomiczak

Nauczyciel – terapeuta, lider w grupie terapeutycznej

Wykształcenie:

 • lic. pedagogika specjalna ( oligofrenopedagogika), specjalizacja: terapia pedagogiczna
 • mgr wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Studia podyplomowe: edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Kursy i szkolenia:

 • PECS1,
 • 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych,
 • Szkolenie prowadzone przez ODN  pod nazwą „Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu”;
 • Bajkowy Maraton Artystyczny – szkolenie doskonalące dla nauczycieli z zakresu muzyki, tańca i plastyki;
 • „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej;
 • „Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki”;
 • „Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu”.
 • Szkolenie z zakresu terapii jedzenia z  Katarzyną Bąbik
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
DSC_4728

Marlena Tomczak-Kukulska

Nauczyciel – terapeuta, lider w grupie terapeutycznej

Wykształcenie

 • Lic. Pedagogika specjalna spec. Logopedia,
 • Mgr pedagogika specjalna spec. Logopedia
 • Studia podyplomowe: Edukacja i Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Kursy i szkolenia

 • PECS1,PECS2, 9 umiejętności komunikacyjnych
 • Język emocji
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej
 • Przejście z PECS na SGD
 • Seksualność u osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Szkolenie – trening jedzeniowy
 • Logorytmika
DSC_4081

Ewa Subocz

Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, lider w PECSUJĄCEJ SZKOLE

Wykształcenie:

 • lic. Edukacja elementarna wraz z terapią pedagogiczną 
 • mgr Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia podyplomowe Logopedia
 • studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu z elementami terapii sensorycznej

Szkolenia i kursy:

 • PECS 1
 • PECS 2
 • Nauczanie 9 krytycznych umiejętności komunikacyjnych
 • Zachowania trudne u dzieci
 • Seksualność u osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzeniem słuchu
 • Batti Straus poziom 1
 • W trakcie: 8 najczęściej popełnianych błędów przy IPET
 • VB – mapp
 • Trening jedzeniowy
 • Zarządzanie grupą osób – szkolenie dla liderów
DSC_3237

Patrycja Marecka

Nauczyciel – terapeuta, lider w grupie integracyjnej

Wykształcenie:

 • lic. Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • mgr Pedagogika z diagnostyką i terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu z elementami terapii sensorycznej
 • studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Szkolenia i warsztaty:

 • PECS1, PECS2, 9 krytycznych umiejętności komunikacyjnych
 • Zachowania trudne u dzieci
 • Seksualność u osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Terapia ręki I stopnia
 • Batti Straus poziom 1
 • Vb-mapp – ocena umiejętności
 • trening jedzeniowy
 • metoda chusty KLANZY
 • Zabawa przez eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
DSC_3086

Julia Lewendoska

Nauczyciel – terapeuta

Wykształcenie:

 • lic. pedagogika specjalność: socjoterapia i promocja zdrowia
 • mgr Edukacja elementarna i profilaktyka logopedyczna (w trakcie)

Kursy i szkolenia:

 • PECS1
 • „Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty”,
 • „Asertywność w pracy nauczyciela”
 • „Wykorzystywanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej”.
 • Seksualność u osób z niepełnosprawnością intelektualną
DSC_4589

Agnieszka Szolek

Nauczyciel – terapeuta

Wykształcenie

 • lic. Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • mgr Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe
 • studia podyplomowe na kierunku: Edukacja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera

Kursy i szkolenia

 • szkolenie PECS poziom 1
 • szkolenie PECS poziom 2
 • Trudności związane z karmieniem u dziecka – od teorii do praktyki
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
DSC_4149

Dominika Walewska

Nauczyciel – terapeuta

Wykształcenie:

 • lic. Edukacja elementarna i terapia pedagogoczna
 • lic. Logopedia, profilaktyka i terapia
 • mgr Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kursy i szkolenia:

 • PECS1,
 • 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych
DSC_3437

Joanna Kicińska

Nauczyciel – terapeuta

Wykształcenie

 • lic. pedagogika specjalna, specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób z N.I
 • mgr.  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie

Kursy i szkolenia:

 • PECS1, PECS2,
 • 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej
 • Jak wspierać seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną

Katarzyna Poznańska

Nauczyciel – terapeuta

Wykształcenie

 • lic. historia specjalność nauczycielska
 • mgr wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Kursy i szkolenia:

 • PECS 1,
 • 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • kurs opiekunki żłobkowej
DSC_3994

Magdalena Bąbelewska

Nauczyciel – terapeuta

Wykształcenie

 • lic. Pedagogika Specjalna; rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • mgr Pedagogika specjalna; Rehabilitacja i Edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kursy i Szkolenia

 • Polski Język Migowy – poziom podstawowy i średnio-zaawansowany
 • Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy
 • Animator czasu wolnego
 • Wychowawca kolonijny
DSC_3410

Karolina Lewandowska

Nauczyciel – terapeuta

Wykształcenie

 • lic. Terapia zajęciowa
 • mgr Pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Szkolenia i kursy

 • Interdyscyplinarny kurs choreoterapii- terapii tańcem
 • Kurs Terapii ręki I i II stopień
 • Kurs instruktora tańca
 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 • Sensoplastyka – Wstęp
 • Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika
Nikola Sommer

Nikola Sommer

Nauczyciel – terapeuta

Wykształcenie:

 • Lic. Pedagogika wczesnej edukacji spec. Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
 • Studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania

Dagmara Łuczak

Nauczyciel – terapeuta

Wykształcenie

 • lic. pedagogika specjalna: specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niecierpliwością intelektualną.
 • mgr pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Studia Podyplomowe zarządzenie oświatą
 • W trakcie psychologia

Kursy i szkolenia:

 • PECC 1, PECS 2,
 • 9 kluczowych umiejętności,
 • terapia ręki,
 • skogn poziom 1,
 • skogn poziom 2 (skogn – sposoby komunikowania się osób głucho-niewidomych)
DSC_4366

Maria Szymanowska

Pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

 • lic. Taniec w kulturze europejskiej, specjalizacja: nauczyciel tańca
 • mgr. Pedagogika Specjalna, specjalizacja pedagogika ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Szkolenia i kursy:

 • Podstawy czytania sylabowego z dziećmi
  warsztat: współpraca na linii nauczyciel rodzic dziecka z niepełnosprawnością
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi indywidualne formy pracy
DSC_3646

Magdalena Tomaszewska

Fizjoterapeuta

Wykształcenie

 • lic. Fizjoterapia
 • mgr. fizjoterapia
 • studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy(oddział Poznań) (2018/2019)

Kursy i Szkolenia

 • PECS1, PECS2
 • 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • Kurs PNF podstawowy (Rehamax) (2016)
 • Kurs MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną (MTG) (2016)
 • Kurs Anatomy Trains Structure and Function (Rehakursy) (2016)
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno- motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego) (GWSH Katowice) (2018)
 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy – podejście zintegrowane (2020)
DSC_2919

Joanna Werblińska

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie

 • Lic.Fizjoterapia
 • Mgr – Fizjoterapia spec. Fizjoterapia w sporcie
 • Świadectwo czeladnicze w zawodzie naturopata
 • Studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne

Szkolenia i kursy

 • Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0-2 lat. Zasady główne oceny neurorozwojowej i interwencji terapeutycznej,
 • Masaż gorącymi kamieniami bezaltowymi,
 • Medycyna sportowa,
 • Kinesiotaping KT1/KT2,
 • Wprowadzenie do Porozumienia Bez Przemocy  Marshalla Rosenberga: „Ja-zrozumieć siebie”,
 • Open Anatomy Trains Workshop: SI joint,
 • Wpływ dysfunkcji trzewnych na narząd ruchu w ujęciu osteopatycznym,
 • Wstęp do masażu tkanek głębokich,
 • Kultura fizyczna a jakość ludzkiego życia,
 • Masaż bańką chińską,
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną,
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia,
 • Kurs I stopnia z zakresu Neurofizjologicznych Podstaw Integracji Sensorycznej,
 • Akupunktura Metodą Równoważenia dra Tana,
 • Skuteczność zastosowania kinesiotapingu w łagodzeniu dolegliwości bólowych menstruacyjnych,
 • Dlaczego aktywacja mięśni głębokich niesie nadzieję na sukcesy w rehabilitacji?
 • Kliniczne zastosowanie technik pracy z tkanką łączną w dolegliwościach kończyny górnej,
 • Warsztaty Osteopatyczne,
 • Blizna z punktu widzenia chirurgicznego, Osteopatyczna terapia blizn, Postawa ciała jako reakcja motoryczna z uwzględnieniem roli powięzi w propriocepcji, Korelacje blizn i zaburzeń w obrębie powięzi piersiowo-lędźwiowej,
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz,
 • Manipulacje celowanych segmentów kręgosłupa i stawów obwodowych,
 • Spalskie Warsztaty Edukacyjne,
 • Mobilizacje i odruchowe aktywacje narządów wewnętrznych w leczeniu zaburzeń narządów ruchu,
 • Mobilizacje aktywnych pól odruchowych powięzi podskórnej,
 • Pinoterapia