LOGOPEDIA

Zajęcia prowadzone są w oparciu o szczegółowe plany terapeutyczne i obejmują ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, ćwiczenie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

 

Szczególny nacisk kładziemy na budowanie i rozwój systemu językowego naszych podopiecznych posługujących się różnymi modalnościami komunikacyjnymi (PECS, mowa, urządzenia generujące mowę), poszerzając zasób ich słownictwa oraz ucząc ich budowania coraz bardziej skomplikowanych struktur zdaniowych.

Koszt: 100zł / 60 min