Przedszkole dla dzieci z autyzmem

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Saplings Educating for Life

 

ul. Przemysłowa 68,

61-541 Poznań

Przedszkole dla dzieci z autyzmem - Poznań

Marek Kaźmierczak

Dyrektor oraz Organ Prowadzący

tel. 575 004 201

 

Kinga Buda

Zastępca  / Administracja

tel. 575 004 219

 

mgr Monika Mucha

Dyrektor ds. pedagogicznych

 

Patrycja Marecka

Pełniąca obowiązki Dyrektora ds. pedagogicznych

tel. 575 004 205

 

Aktywne zaangażowanie w sensowne uczenie” - to nasza dewiza. 

 

Przedszkole dla dzieci z autyzmem "Saplings" jest placówką, gdzie stosujemy metodę PECS w oparciu Podejścia Pyramid do Edukacji. Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie komunikacji funkcjonalnej oraz umiejętności społecznych.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Poznaniu - Saplings
Przedszkole dla dzieci z autyzmem
Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Poznaniu - Saplings

Przedszkole dla dzieci z autyzmem „Saplings” 

– naszą misją jest wspieranie dzieci z diagnozą autyzmu i ich rodzin.

 

Dążymy do tego, by maluchy osiągały swój pełen potencjał rozwojowy w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, by czerpały radość z poznawania świata – to zapewnia Państwu nasze Przedszkole! 

 

W swojej pracy wykorzystujemy holistyczne, oparte na dowodach, badaniach naukowych i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju. 

 

Przedszkole „Saplings” to miejsce, w którym szanujemy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego z naszych wychowanków, respektujemy prawo „naszych” dzieci do możliwości korzystania z edukacji na najwyższym poziomie.

Celem naszej działalności jest objęcie każdego dziecka intensywną terapią tak, by mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem funkcjonować w masowym przedszkolu lub szkole. 

Jesteśmy placówką oświatową, wpisaną do wojewódzkiego rejestru szkół i placówek oświatowych.

 

W naszym przedszkolu realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mówi Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz 17. 

 

Ponadto dla każdego naszego podopiecznego przygotowany jest Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET), który zawiera cele edukacyjne oraz terapeutyczne.

 

Na podstawie WOPFU oraz IPETÓW, raz na semestr omawiane są z rodzicami postępy dziecka.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia indywidualne: fizjoterapia, logopedia, Integracja Sensoryczna, pedagog specjalny.

 

Dzięki licznym szkoleniom i kursom, które posiadają nasi terapeuci jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom poza podstawą programową bogaty i zróżnicowany program zajęć dodatkowych. 

 • Logopedia grupowa-1x w tygodniu
 • fizjoterapia grupowa - 1 x w tygodniu

 

 • Sensoplastyka - są to zajęcia plastyczne w trakcie, których dziecko wykorzystuje wszystkie zmysły. Dzięki stymulacji jednocześnie wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku między neuronami w mózgu intensywnie tworzą się połączenia, co jest niezwykle ważne w pierwszych latach życia, ponieważ im więcej wytworzy się takich połączeń w dzieciństwie, tym szybciej, wydajniej i sprawniej będzie mogła myśleć nasza pociecha.  

 

Dzięki tego typu zajęciom dziecko łatwiej ujawnia swoje emocje i uczucia oraz rozwija swoją kreatywność i swobodę działania.

 

 • Terapia ręki – terapia, podczas której terapeuta indywidualnie dobiera ćwiczenia do potrzeb dziecka, aby usprawnić precyzyjność ruchów palców jak i dłoni, mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do pracy. Terapia ręki nie opiera się tylko na ćwiczeniach palców i dłoni, ale na ćwiczeniach całego ciała. Dzięki ćwiczeniom, dziecko może zdobyć między innymi zdolność prawidłowego chwytu; siłę ręki, czyli zdolność przenoszenia ciężarów; precyzyjność oraz zdolności manipulacyjne tj. rysowanie i pisanie pod kontrolą wzroku.

 

 • Choreoterapia - Według najnowszej definicji ADTA choreoterapia to: „ terapeutyczne wykorzystanie ruchu, jako procesu, poprzez który wspomagana zostaje emocjonalna i fizyczna integracja.” Celem terapii jest to, aby dziecko za pomocą ruchu i rytmu mogło uzewnętrznić  swoje emocje i uczucia, których na co dzień nie jest w stanie wyrazić w sposób werbalny. Dzięki improwizacji tanecznej następuje poprawa sprawności i organizacji ruchowej dziecka. Zauważalnym efektem jest także znacznie lepsze samopoczucie dzieci.

 

 • Logorytmika- jest to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną. Podczas zajęć najważniejszym elementem jest ruch i muzyka, dzięki którym rozwija się zarówno mowa dziecka, jak i jego ogólne funkcjonowanie. Zadaniem dzieci podczas zajęć jest śpiew, ćwiczenia rytmiczne oraz reagowanie na bodźce dźwiękowe. Celem logorytmiki jest m.in. kształtowanie szybkiej reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe (dźwięk, słowo, ciszę), usprawnianie narządów mowy, kształtowanie pamięci muzycznej oraz rozwój intelektualny i społeczny.

 

 • Metoda Weroniki Sherborn- jest to metoda ogólnorozwojowa, oparta na naturalności i prostocie, gdzie podstawą jest ruch i kontakt z dorosłym. Na zajęciach wykonywane są ćwiczenia ruchowe, dzięki którym dziecko poznaje swoje ciało, stymuluje rozwój ruchowy i rozwija swoją świadomość przestrzenną. Podczas wykonywania ćwiczeń podopieczni zdobywają pewność siebie, mogą rozładować napięcie i wyciszyć się.

 

 • Chusta Klanza: jest to chusta animacyjna, wykorzystywana do różnego rodzaju zabaw. Celem chusty podczas zabawy jest między innymi  rozwijanie funkcji poznawczych dziecka, nauka twórczego myślenia, nauka uważnego słuchania poleceń czy też ćwiczenie rytmu i doskonalenie refleksu oraz spostrzegawczości. Dzięki zabawy chustą podczas zajęć dzieci lepiej  wzajemnie się poznają, uczą się cierpliwości i czekania na swoją kolej

 

 • TUS- terning umiejętności społecznych - To zajęcia grupowe, które mają na celu wzmocnienie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych. Podczas treningu ćwiczymy umiejętności deficytowe dla osób w danej grupie. 

 

Celem zajęć jest miedzy innymi - nabywanie nowych umiejętności społecznych, prawidłowych wzorców komunikowania się, rozróżnianie podstawowych emocji, panowanie nad nimi oraz wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie, nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami w grupie, uzyskanie lepszej samooceny, wypracowanie umiejętności słuchania, nauka rozwiązywania konfliktów, budowanie więzi i przynależności do grupy.

 

 • Bajkoterapia – terapeutycznym celem bajkoterapii jest zaspokojenie podstawowych potrzeb, uzewnętrznienie różnego rodzaju emocji oraz odreagowanie napięcia. Dzięki bajkom dziecko może spojrzeć na konkretny problem z innej perspektywy i poznać jego rozwiązanie.  Terapia ta wzbogaca słownictwo, ćwiczy koncentrację, rozwija wyobraźnie i kreatywność.

 

 • Dogoterapia - Od września w naszej ofercie pojawi się dogoterapia będą to zajęcia z odpowiednio wyselekcjonowanymi i wyszkolonymi psami. Wspomoże proces edukacyjny i terapeutyczny dzieci.  Kontakt z psem uspokaja, pobudza zmysły i wywiera pozytywny wpływ na dziecko. Dogoterapia usprawnia procesy intelektualne, ruchowe i emocjonalne. Bezpośredni kontakt z psem kształtuje umiejętność okazywania emocji, pozwala przełamać lęk przed światem zewnętrznym i pogłębia kontakt dziecka z otoczeniem.

DODATKOWE ATRAKCJE

 

Zajęcia kulinarne - są to zajęcia praktyczne, dzięki którym dzieci uczą się pomysłowości, wyobraźni twórczej oraz płynności ruchów. Dzieci zapoznają się z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi. Zajęcia tego typu dają dziecku możliwość działania kulinarnego oraz zdobywania nowych doświadczeń za pomocą zmysłu zapachu, smaku i dotyku. Wspólne przygotowywanie posiłków to przede wszystkim mnóstwo zabawy, radości dla naszych podopiecznych, ale również nauka samodzielności.

 

Zajęcia „Mali odkrywcy” zajęcia te dają możliwość zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka oraz dać odpowiedź na nurtujące je pytania. Na zajęciach wykorzystywane są różne zmysły, dzięki czemu dziecko samodzielnie doświadcza różnego rodzaju mechanizmy i zjawiska.

 

Wyjścia funkcjonalne: Nieodłącznym elementem naszej terapii jest wspieranie w nauce samodzielności. Organizujemy wyjścia funkcjonalne, aby nauczyć dzieci jak radzić sobie w codziennych sytuacjach. Organizujemy wyjścia do dentysty, lekarzy, restauracji, zoo, sklepu, na pocztę czy rynek. 

Cykliczne spotkania: W naszym przedszkolu często organizowane są spotkania m.in. ze strażakami czy policjantami, dzięki czemu dzieci uczą się bezpiecznych zachowań oraz tego, jak zapobiegać sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu. 

 

Dodatkową atrakcją jest też zaproszenie na przedstawienie do naszego przedszkola grupy teatralnej, dzięki którym dzieci ćwiczą pamięć i rozwijają swoje umiejętności językowe i komunikacyjne. Pomaga to również rozwinąć wrażliwość artystyczną u dziecka.

 

Raz w tygodniu odbywają się również zajęcia muzyczne z nauką gry na instrumentach.

 

Piknik rodzinny: Każdego roku, w czerwcu organizowany jest festyn rodzinny. Jest to dla nas bardzo ważne i wyjątkowe wydarzenie, na którym mamy okazję jeszcze lepiej poznać i zintegrować z rodzicami naszych podopiecznych.

 

. * Ze względu na obecną sytuację w kraju i na świecie niektóre zajęć mogą zostać zawieszone. Ograniczamy, bowiem przebywanie w naszej placówce osób z zewnątrz. 

WYPOSAŻENIE SAL

 

Sale wyposażone są w meble z atestami, maty piankowe, tablice interaktywne, zjeżdżalnie, basen z kulkami, zabawki wspomagające, klimatyzację.

 

Posiadamy osobne sale do zajęć indywidualnych z fizjoterapii, rehabilitacji oraz integracji sensorycznej.

WYŻYWIENIE

 

Dania dostarcza firma cateringowa specjalizująca się w zdrowym odżywianiu dzieci. Zapewniamy zróżnicowaną dietę bezmleczną, bezglutenową, bez wieprzowiny – dla zainteresowanych wysyłamy przykładowe menu.

 

Wychodząc naprzeciw rodzicom, których dzieci są na specjalistycznych dietach lub ujawnia się u nich wybiórczość pokarmowa możliwe jest również przyniesienie własnego posiłku w termosach.

Projekt organizacji

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „SAPLINGS EDUCATING FOR LIFE”

Projekt organizacji

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „SAPLINGS 7”

Karta zgłoszeniowa

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „SAPLINGS EDUCATING FOR LIFE”