NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY - POZNAŃ UL.PRZEMYSŁOWA 68

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Saplings Educating for Life

 

ul. Przemysłowa 68,

61-541 Poznań

Przedszkole dla dzieci z autyzmem - Poznań

Dyrektor ds. administracyjnych

mgr Agata Markiewicz

 

Dyrektor ds. pedagogicznych

mgr Monika Mucha

 

Organ Prowadzący

Marek Kaźmierczak

tel. 575 004 201

Aktywne zaangażowanie w sensowne uczenie” – to nasza dewiza. 

 

Przedszkole dla dzieci z autyzmem”Saplings” jest certyfikowaną placówką Pyramid, gdzie stosujemy metodę PECS w oparciu Podejścia Pyramid do Edukacji. Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie komunikacji funkcjonalnej oraz umiejętności społecznych.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem „Saplings” 
– naszą misją jest wspieranie dzieci z diagnozą autyzmu i ich rodzin.

 

Dążymy do tego, by maluchy osiągały swój pełen potencjał rozwojowy w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, by czerpały radość z poznawania świata – to zapewnia Państwu nasze Przedszkole!

 

W swojej pracy wykorzystujemy holistyczne, oparte na dowodach, badaniach naukowych i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju. Przedszkole „Saplings” to miejsce, w którym szanujemy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego z naszych wychowanków, respektujemy prawo „naszych” dzieci do możliwości korzystania z edukacji na najwyższym poziomie.

 

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie autyzmu na całym świecie. Celem naszej działalności jest objęcie każdego dziecka intensywną terapią tak, by mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem funkcjonować w masowym przedszkolu lub szkole. Przedszkole „Saplings” oferuje dzieciom realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, który uwzględnia ich potrzeby. 

Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Poznaniu - Saplings
Przedszkole dla dzieci z autyzmem
Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Poznaniu - Saplings

Więcej informacji znajdą Państwo na naszym facebooku!

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt!