INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na odpowiedniej formie stymulacji układu przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego.

 

Metoda skierowana jest głównie dla dzieci z trudnościami w zakresie: równowagi, koordynacji, zgrabności ruchów, umiejętności naśladowania i powtarzania sekwencji ruchowych.

Diagnoza SI - zaburzenia integracji sensorycznej

Metoda skierowana jest głównie dla dzieci z trudnościami w zakresie: równowagi,

koordynacji, zgrabności ruchów, umiejętności naśladowania i powtarzania sekwencji ruchowych.

W terapii SI biorą również udział dzieci lękowe, wycofane, nadwrażliwe na wybrane bodźce sensoryczne,

z osłabioną sprawnością manualną, dzieci nadpobudliwe psycho-motorycznie.

Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę.

Terapię SI bazuje na wcześniej przeprowadzonej diagnozie. Korzystamy z najnowszych narzędzi do oceny procesów SI. Dysponujemy certyfikowanym sprzętem terapeutycznym.

Terapia SI to również współpraca z Rodzicem. Są oni na bieżąco informowani o postępach i problemach dziecka. Działania opiekunów w domu znacząco wspierają proces terapeutyczny.

Koszt: 100zł / 60 min