WWRD

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

 

Celem tych zajęć jest pobudzenie i stymulowanie rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego oraz ruchowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zaburzenia do chwili podjęcia nauki w szkole.

Ważne jest, aby jak najszybciej zacząć pracę z dzieckiem, które wymaga specjalistycznego podejścia. We wczesnym etapie rozwoju mózg ma wyjątkowo dużą plastyczność, co skutkuje jego większą podatnością na bodźce prowadzące do zmiany.

W naszym centrum pracują doświadczeni specjaliści, którzy wykorzystają potencjał dziecka. Współpracujemy z rodzicami i dzielimy się swoją wiedzą.

 

Oferujemy pomoc logopedyczną, rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną. Metody pracy zawsze są dostosowane do możliwości dziecka, na początku naszym celem jest nawiązanie dobrej relacji a cele realizowane są w oparciu o opinię dziecka, obserwację, diagnozę funkcjonalną oraz wywiad z rodzicami.