UCZNIOWIE

Pierwsze lata pobytu w szkole są okresem szczególnie istotnym dla rozwoju dziecka.

Zdarza się, że rozwój dzieci i młodzieży nie zawsze przebiega jednak w sposób harmonijny. Mogą pojawi się następujące trudności:

 

  • Brak umiejętności koncentracji / zaburzenia uwagi
  • Nadpobudliwość psychoruchowa
  • Agresja i zaburzenie zachowania
  • Zaburzenie społeczne

Zaburzenia uwagi możemy zaobserwować u dzieci, które mimo wieku szkolnego nadal nie posiadają podzielność uwagi.  Nie są w stanie skupić się na czymś dłużej bez rozpraszania oraz są bardzo rozkojarzone. Często wymagają wielokrotnego powtarzania, zanim dotrze do nich to, co zostało im powiedziane.

Dzieci z zaburzeniami zachowania:

  •  Mają poważne trudności z opanowaniem i przestrzeganiem zasad panujących w różnych środowiskach.
  • Często są ocenione, jako niegrzeczne i źle wychowane
  • Mają trudności z wyrażaniem uczuć w sposób uważany za właściwy- zarówno w kontaktach z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi.

Gwałtowne wybuchy złości są tym objawem zaburzeń emocjonalnych, które najłatwiej można zaobserwować w szkole.