ZABURZENIA ZACHOWANIA

Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie często jest ocenione, jako niegrzeczne i źle wychowane, dzieci z zaburzeniami zachowania mają poważne trudności z opanowaniem i przestrzeganiem zasad panujących w różnych środowiskach.

 

Zaburzenia zachowania u dzieci możemy zaobserwować w różnych obszarach ich funkcjonowania. Przejawiają się one zarówno w kontaktach z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi.

Agresja, autoagresja, brak uznania wobec autorytetu osób dorosłych, niszczenie mienia to niektóre z objawów.

Pracując z dziećmi, które mają takie zachowania staramy się działać proaktywnie, poznać ich przyczynę, wzmacniać zachowania alternatywne, czyli te, które są akceptowalne społecznie.

Sesje terapeutyczne są poprzedzone dokładnym wywiadem z rodzicami/opiekunami, których również chcemy nauczyć analizy danego zachowania, aby osoba dorosła mogła zrozumieć a następnie odpowiednio zadziałać w wyniku zachowania, które jest poprzedzone innym bodźcem lub którego celem jest osiągnięcie czegoś.

Terapia poznawczo-behawioralna prowadzona w naszym centrum kształtuje podstawowe umiejętności psychospołeczne, uczy samokontroli, rozwija zachowania adaptacyjne oraz uczy funkcjonalnej komunikacji. Możliwy jest również przyjazd terapeuty do środowiska domowego dziecka. Wspieramy rodziców/ opiekunów w układaniu planów behawioralnych, czyli kontraktów, które zawiera dziecko z osobą dorosłą, celem zawarcia takiego kontraktu jest reedukacja zachowań niepożądanych.