PROGRAM WSPIERANIA MAŁEGO DZIECKA

Program Wspierania Małego Dziecka

obejmuje 3h konsultacji indywidualnych

oraz 6h zajęć terapeutycznych.

Na pierwszym spotkaniu (konsultacyjnym) omówimy z Państwem potrzeby dziecka oraz określimy, jakie zajęcia terapeutyczne należy wdrożyć. W Centrum Edukacyjnym Saplings pracuje wielu specjalistów z różnych dziedzin, dlatego jesteśmy w stanie szczegółowo dobrać i zaplanować zajęcia, które będą w 100% dostosowane do potrzeb oraz możliwości Państwa dziecka. 

Na ustalonych zajęciach terapeuta pomoże wprowadzić w życie wiedzę i umiejętności nabyte na szkoleniu. Odpowie na wszystkie pojawiające się pytania. Pokaże jak skutecznie pracować z dzieckiem w domu, tak, aby wspomóc jego rozwój poza naszą placówką. 

6h zajęć terapeutycznych z Programu Wspierania Małego Dziecka wstępnie obejmuje 3 spotkania do 2h. Oczywiście wspólnie z Państwem dostosujemy je do możliwości i potrzeb dziecka. Rozłożymy je tak, aby dostarczyć Państwu i dziecku jak największe korzyści ze spędzonego czasu w Centrum Saplings.

3h konsultacji indywidualnych w Centrum Saplings, w domu lub w placówce, do której uczęszcza dziecko.