ZABURZENIA SPOŁECZNE

Trening umiejętności społecznych umożliwia dzieciom z ASD oraz innymi zaburzeniami naukę skutecznego radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenia deficytów w obrębie kompetencji społecznych.

Zaburzenia społeczne

Terapia ma na celu nauczyć dzieci jak reagować na swoje emocje oraz innych ludzi, jak prawidłowo komunikować się z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, naukę patrzenia z perspektywy innych osób, rozwijanie poczucia humoru oraz rozumienia znaczeń niedosłownych.

W zależności od potrzeb i możliwości dziecka zajęcia mają formę indywidualną grupową lub mieszaną. Szczególną uwagę kładziemy na naukę 9 krytycznych umiejętności komunikacyjnych, dzięki czemu dzieci zdobywają wiedzę jak w sposób akceptowalny społecznie poprosić o pomoc lub przerwę, prawidłowej reakcji na zmianę aktywności lub czekania, aby mogły lepiej funkcjonować, być samodzielne i niezależne w różnych środowiskach.