Grupy Integracyjne wpływają pozytywnie na rozwój dzieci i uczą ich umiejętności,

których doświadczą tylko w takim środowisku.

Napięcie mięśniowe u dzieci. Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Poznaniu

Dzieci w normie uczą się:

 • akceptacji odmienności;
 • otwartości na problemy innych;
 • tolerancji, co wiąże się z tym, że mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi. Co nie znaczy, że są przez to gorsi;
 • wzajemnej pomocy, bez wyręczania siebie nawzajem.

Korzyści dla dzieci z autyzmem:

 • nawiązywanie kontaktów społecznych,
 • umożliwienie przyswajania pozytywnych form zachowań;
 • rozwijanie wiary we własne siły i przełamywanie bariery nieśmiałości;
 • umiejętność wspólnej zabawy;
 • nauka przez naśladowanie;
 • rozwój samodzielności;
 • większa chęć komunikacji, co wiąże się również z rozwojem mowy;
 • rozwój empatii – w momencie, gdy dziecko wchodzi w trudne zachowanie, czy jest zdenerwowane i krzyczy – powoduje to, u innego dziecka stres, który wiąże się z płaczem. W tym momencie terapeuta pokazuje dziecku, jaki wpływ ma jego zachowanie na rówieśników. Często komunikat ten powoduje, że dziecko się uspokaja i sytuacja zostaje opanowana.
Integracja
terapia behawioralna

Rola terapeuty w Sali Integracyjnej

Nauczyciel-terapeuta powinien dysponować dużym wachlarzem metod, których znajomość wpływa na efektywność jego działania. Każdą z metod, w razie potrzeby, należy dostosować do potrzeb indywidualnych dziecka. 

W trakcie pracy w grupie integracyjnej, terapeuta powinien współpracować ze wszystkimi nauczycielami i rodzicami podopiecznych. Systematycznie przekazywać informacje na temat możliwości, potrzeb oraz mocnych stron ucznia. Nauczyciele pracujący w placówkach integracyjnych powinni stosować odpowiednie środki oraz czynności, które ułatwią dzieciom np. podejmowanie różnych zadań. Ważne jest też, by organizować sytuacje wychowawcze, w których wszystkie dzieci będą podejmować wspólne działania polegające na współdziałaniu i kooperacji.

Podsumowanie

Oddziały integracyjne w przedszkolach są szansą na włączenie dzieci z autyzmem w środowisko rówieśnicze. Jeżeli proces włączania ucznia z autyzmem do grupy integracyjnej będzie przebiegał w oparciu o wyżej wymienione wskazówki, pozwoli osiągnąć zauważalne postępy  przede wszystkich w funkcjonowaniu społecznym, co jest niezwykle istotne w przypadku dzieci z autyzmem.

Patrycja Marecka

Lider Grupy Integracyjnej

w Centrum Edukacyjnym Saplings

Dominika Walewska - terapeutka w przedszkolu dla dzieci z autyzmem w Poznaniu

Dominika Walewska

Terapeuta Grupy Integracyjnej

w Centrum Edukacyjnym Saplings

Julia Lewendoska

Terapeuta Grupy Integracyjnej

w Centrum Edukacyjnym Saplings

Bibliografia: 

-„Dziecko z autyzmem w grupie dzieci pełnosprawnych„. Beata Ignaczewska, Małgorzata Okoniewska 

-„Dziecko z autyzmem i jego integracja: specjaliści o tym, jak to powinno przebiegać„. Agnieszka Buszka

Więcej informacji znajdą Państwo na naszym facebooku!

Jeśli po przeczytaniu artykułu pojawiły się jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt!