Celem artykułu jest przedstawienie procesu integracji

dzieci z autyzmem w placówce terapeutycznej.

 

Z uwagi na fakt, że jesteśmy nauczycielami prowadzącymi terapię dzieci, chciałybyśmy zaprezentować Państwu temat od strony praktycznej.

Integracia Dzien Babci
Integracja Plastyka
Integracja Dzien Dziecka

Integracja nie jest tylko jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z napotkanymi trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy. Według autorytetów integracja jest to „pełne włączenie  osoby niepełnosprawnej w społeczność osób pełnosprawnych”, dzięki czemu dzieci z dysfunkcjami mają możliwość edukacji w środowisku dzieci typowo rozwijających się. 

Kryterium rozpoczęcia edukacji na Sali integracyjnej w Centrum Edukacyjnym Saplings.

Aby włączyć dziecko do grupy integracyjnej należy starannie zaplanować ten proces. „Dziecko, które ma być włączone do grupy integracyjnej – powinno podczas terapii indywidualnej i zajęć w małych grupach nabyć umiejętności, które ułatwią mu odnalezienie się w nowej sytuacji”. Do naszej grupy integracyjnej przychodzą dzieci, które wcześniej uczęszczały do grup terapeutycznych w naszym przedszkolu. Na salach terapeutycznych dzieci pracują w małych grupach, najczęściej czteroosobowych, gdzie na jednego terapeutę przypada praca z dwójką dzieci.  Niezwykle istotne jest, aby dziecko na sali terapeutycznej zdobyło wystarczające kompetencje, które pozwolą mu odnaleźć się w codziennych interakcjach z rówieśnikami i nauczycielami. Należą do nich:

 • umiejętności społeczne: kontakt wzrokowy, umiejętność funkcjonalnej zabawy,  naśladowanie, inicjowanie kontaktu z rówieśnikami, podążanie za grupą, umiejętność czekania na swoją kolej;
 • samodzielność: umiejętności samoobsługowe;
 • komunikacyjne: umiejętność komunikowania swoich potrzeb w sposób akceptowalny społecznie.

W dalszym ciągu skupiamy się na doskonaleniu wymienionych kompetencji oraz pracujemy nad pojawieniem się tych, których do tej pory dziecko nie przejawiało np.:

 • doskonalenie wspólnej zabawy;
 • praca w większej grupie;
 • inicjowanie różnych aktywności;
 • komunikowania się w grupie rówieśniczej;
 • zwiększenie repertuaru zabaw funkcjonalnych;
 • umiejętność proszenia o uwagę i o pomoc;
 • nauka komentowania;
 • dzielenie się wzmocnieniami;
 • rozwój motywacji,  a co za tym idzie  przejście ze wzmocnień konkretnych na społeczne;
 • zwiększenie zainteresowania różnymi aktywnościami,
 • nauka empatii,
 • umiejętność wspólnej zabawy, dzielenie się zabawkami,
 • generalizacja umiejętności radzenia sobie z niedostępnością lub brakiem wzmocnienia.

Podział zajęć  i sposób dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ucznia.

Metody i formy pracy wykorzystywane w placówkach integracyjnych nie odbiegają od tych, które są powszechnie wykorzystywane w przedszkolach masowych/publicznych. Uzupełniane są tylko o takie, które wspomagają integrowanie się dzieci i takie, które wspomagają rozwój i lepsze poznanie otaczającej rzeczywistości.

Zajęcia w naszym przedszkolu odbywają się zgodnie z podstawą programową. Z uwagi na to, że na naszej sali są dzieci w różnym wieku, niektóre zajęcia podzielone są na grupę dzieci młodszych oraz dzieci starszych. Dostosowujemy materiały do potrzeb i umiejętności naszych przedszkolaków. Dzieci w naszej sali komunikują się za pomocą mowy oraz komunikacji alternatywnej PECS korzystając z książek komunikacyjnych oraz z tabletów z fukcją komunikacyjną.

W każdym miesiącu w oparciu o podstawę programową tworzymy planowanie komunikacji. Dzięki temu proces komunikacji szczególnie w trakcie zajęć jest starannie przygotowany. Ułatwia nam to również tworzenie obrazków do komunikacji oraz w przypadku dzieci korzystających z tabletów o wgranie obrazków lub robienie zdjęć.

Czas wolny dzieci to w dalszym ciągu intensywna praca terapeutyczna. Duży nacisk kładziemy na umiejętność zabawy samodzielnej oraz zabawy w grupie. Organizujemy tak czas wolny, by dzieci miały okazję współpracować z rówieśnikami, rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne. Pracujemy również nad umiejętnościami funkcjonalnej i urozmaiconej zabawy.

Angażujemy dzieci w wiele czynności funkcjonalnych. Uczymy czynności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności. Każde dziecko raz w tygodniu pełni funkcję dyżurnego, dostosowujemy czynności funkcjonalne i sposób ich wykonania do wieku i umiejętności dzieci. Uczniowie w naszym przedszkolu nakrywają do stołu, sprzątają po posiłku, podlewają kwiaty, pomagają w przygotowaniu pomocy do zajęć, dokarmiają ptaki, robią zakupy. Umiejętności funkcjonalnych uczymy zawsze w rzeczywistych sytuacjach i wykorzystujemy tylko rzeczywiste materiały.

Saplings wyjscie 2

Bardzo często organizujemy wyjścia funkcjonalne. Chodzimy na targ kupić owoce, wychodzimy do kawiarni, restauracji, sklepów, kina, teatrów. Organizujemy również wiele zajęć funkcjonalnych takich jak zajęcia kulinarne, plastyczne, teatralne, gimnastyczne i logopedyczne. 

Saplings wyjscie

W trakcie tych wszystkich wydarzeń wykorzystujemy pomoce, które ułatwią dzieciom z autyzmem uczestnictwo w zaplanowanych aktywnościach np. mini plan aktywności, tabliczka teraz / potem, tabliczka „czekaj”, tabliczka żetonowa, znak niedostępności oraz polecenia obrazkowe.

Patrycja Marecka

Lider Grupy Integracyjnej

w Centrum Edukacyjnym Saplings

Dominika Walewska - terapeutka w przedszkolu dla dzieci z autyzmem w Poznaniu

Dominika Walewska

Terapeuta Grupy Integracyjnej

w Centrum Edukacyjnym Saplings

Julia Lewendoska

Terapeuta Grupy Integracyjnej

w Centrum Edukacyjnym Saplings

Bibliografia: 

-„Dziecko z autyzmem w grupie dzieci pełnosprawnych„. Beata Ignaczewska, Małgorzata Okoniewska 

-„Dziecko z autyzmem i jego integracja: specjaliści o tym, jak to powinno przebiegać„. Agnieszka Buszka

Więcej informacji znajdą Państwo na naszym facebooku!

Jeśli po przeczytaniu artykułu pojawiły się jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt!