Obecnie bardzo wielu rodziców zastanawia się jakie przedszkole wybrać dla swojego dziecka.

Nie jest to łatwe wyzwanie dla rodziców, ponieważ wiele palcówek ma szerokie oferty zajęć dydaktycznych. Jednak priorytetem jest, żeby dana grupa przedszkolna sprzyjała rozwojowi społecznemu, emocjonalnemu, fizycznemu oraz poznawczemu. Zatem, czy grupa integracyjna jest właściwym wyborem? Czy dziecko w normie otrzyma uwagę nauczyciela? Czy nauczyciel będzie rozwijał umiejętności mojego dziecka? Postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości i stereotypowe myślenie na temat skupienia uwagi tylko i wyłącznie na uczniu z niepełnosprawnością. 

Idea leżąca u podstaw przedszkola integracyjnego opiera się na przekonaniu, że uczenie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w oddzielnych placówkach działa na niekorzyść obu grup. Dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolu specjalnym nie mają kontaktu ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, przez co izolują się, wstydzą własnej niepełnosprawności. Tymczasem dzieci w przedszkolu tradycyjnym, otaczając się tylko pełnosprawnymi rówieśnikami, również mają zakłamany obraz społeczeństwa, tracą szansę na kontakt z odmiennością i wykształcenie silniejszej empatii. 

Grupa integracyjna – dzieci uczą się tolerancji i akceptacji.

Mamy pewność, że nasze dzieci w przyszłości będą wiedziały jak się zachować spotykając różnych ludzi na swej drodze, będą chętnie pomagały i zdawały sobie sprawę, że wszyscy mamy takie sama prawa.  Grupa integracyjna może liczyć maksymalnie 20 uczniów. Mniejsza ilość dzieci niż przedszkolach ogólnodostępnych sprawia, że jest większa możliwość indywidualnego podejścia do dziecka. Obecność dzieci z orzeczeniem nie zaburza rytmu dnia w przedszkolu, ponieważ podąża one za wizualnym planem dnia. Sprawia to, że nie ma opóźnień w realizacji programu nauczania. Wszystkie materiały przygotowane na zajęcia są indywidualnie dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Bardzo ważne są też zajęcia wpisane w rytm dnia, takie jak: sensoplastyka, gimnastyka, zajęcia z chustą animacyjną, plastyka, zajęcia taneczne-  pozwalają one postępy we wszystkich sferach rozwojowych, a jednocześnie rozwój zainteresowań dziecka.

Kadra w grupie integracyjnej nie jest przypadkowa, ponieważ musi mieć odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie, dlatego potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji i z każdym problemem.

Nauczyciele będą wiedzieć jak dotrzeć do każdego ucznia i zmotywować go do pracy jeśli zajdzie taka konieczność. Uczniowie w grupie integracyjnej mają też łatwy dostęp do specjalistów takich jak: neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej.

 

Przedszkole integracyjne nie ma żadnych wad wynikających z jego charakteru, struktury czy programu. Jedynym zahamowaniem przed tego typu placówką mogą być uprzedzenia. Paradoksalnie nie są to uprzedzenia dzieci, które w tym przedszkolu miałyby spędzać po kilka godzin dziennie, ale ich rodziców. Dzieci w przedszkolu nie mają bowiem jeszcze wykształconych uprzedzeń wobec inności
i niepełnosprawności. Te pojawiają się dopiero w szkole.

 

Przedszkole integracyjne działa pod tym względem prewencyjnie – dzieci widzą, że niepełnosprawność nie jest powodem do żartów. Tego typu doświadczenie może uwrażliwić dziecko na wszelkiego rodzaju wykluczenie społeczne, oparte zarówno na niepełnosprawności, jak i innych uprzedzeniach.

integracja1
integracja3
integracja4

Jakie korzyści dostarcza grupa integracyjna?

Dzieci w normie: 

 • uczy tolerancji, wyrozumiałości i serdeczności, radości dawania i wrażliwości,
 • pomaga pozbywać się egoizmu i uczy rozumienia innych, 
 • kształtuje właściwą postawę wobec odmienności, 
 • uczy traktowania odmienności jako czegoś naturalnego, 
 • daje możliwość porównywania własnych ograniczeń i trudności
  z ograniczeniami dzieci niepełnosprawnych i tym samym motywuje ich do wysiłku w przezwyciężaniu problemów.

Dzieci z niepełnosprawnością: 

 • chroni przed izolacją, pozwalając przebywać w swoim naturalnym środowisku, 
 • wpływa stymulująco na funkcjonowanie społeczno-emocjonalne, 
 • daje szansę na codzienny kontakt ze zdrowymi rówieśnikami, 
 • motywuje do przezwyciężania trudności i rodzi wiarę we własne możliwości. Właściwie zorganizowane kształcenie integracyjne przynosi obopólne korzyści: 
 • chroni przed wzajemną izolacją, 
 • uczy wzajemnej akceptacji, 
 • pomaga pozbywać się egoizmu, 
 • pozwala przełamywać bariery dzielące dzieci z niepełnosprawnością od dzieci neurotypowych,
 • uczy mądrego, wzajemnego pomagania, w naturalny sposób, bez wyręczania.

Maria Szymanowska

Pomoc nauczyciela grupy integracyjnej

w Centrum Edukacyjnym Saplings

Więcej informacji znajdą Państwo na naszym facebooku!

Jeśli po przeczytaniu artykułu pojawiły się jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt!

Wzmocnienia. Gdzie ich szukać?

Powinniśmy nieustannie poszukiwać nowych i skutecznych wzmocnień oraz stale je rozwijać. Stąd pomysł na to, aby podzielić się z Państwem propozycjami takich wzmocnień. Mam nadzieję, że takie zebranie przykładów będzie pomocne do ustalenia wzmocnień oraz do poszerzania ich wachlarzu.

READ MORE

Skuteczność terapii – współpraca z rodzicem

Fizjoterapia oraz Integracja Sensoryczna kojarzą się nam z zajęciami dodatkowymi, które często dzieci mają zalecone lub je odbywają. Powody rehabilitacji dzieci mogą być bardzo zróżnicowane.

READ MORE

Kim jest terapeuta?

Wielokrotnie zastanawiałam się, co właściwie dla mnie oznacza bycie terapeutą uczniów ze spektrum autyzmu. Czy jest to dla mnie misja? Raczej nie. Może profesja, którą zajmuję się 40 godzin w tygodniu? To też nie jest dokładnie to, co czuję. Czym więc właściwie jest? 

READ MORE

„Nasza Integracja” cz. 1/2

Integracja nie jest tylko jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.

READ MORE